Fishers exakta test
Denna sida är uppdaterad 2006-10-27

Här hittar du allmän information om ovan nämnda test samt beskrivning av hur man gör testet i statistikprogrammet Epi-Info (dosversionen).


Användningsområde
Samma typ av frågeställning som Chi-square-testet. Epi-Info ger alltid både Chi-square okorrigerat och korrigerat enligt Yate. Vid litet antal individer infogar Epi-Info automatiskt även resultatet av Fischer´s exakta test. Detta test ger mer tillförlitligt resultat än Chi-square med eller utan Yate´s korrektion. Vid stort antal individer blir resultatet samma som Chi-square. Fischer´s exakta test fungerar inte om det finns fler än två möjligheter enligt ovan (fungerar alltså bara på 2x2-tabeller).

Krav för att få göra denna analys
Inga större krav. I praktiken är det bara att göra testet.

Användbarhet
Mycket vanligt använt test. Användbart i många situationer där man vill jämföra procentuella fördelningar. Används företrädesvis vid små material.

Hur man gör i datorprogrammet Epi-Info
Låt variabel-1 vara skillnad mellan patienterna (till exempel kön), och låt variabel-2 vara skillnad i utfall (sjuk eller inte sjuk). Skriv i Epi-Info TABLES variabel-1 variabel-2. Man får då en korstabell följt av diverse statistik (som inte kommenteras här). Sist kommer resultatet av Chi-square med Yate´s korrektion. Om Epi-Info anser det lämpligt, d.v.s. kraven för chi-square uppfylls inte, infogas även resultatet av Fischer´s exakta test. Om detta syns på skärmen bör man använda det istället för Chi-square. Två värden för Fischer´s test levereras, one-tailed och two-talied. Det första syftar på om man redan från början är säker på i vilken riktning en eventuell skillnad mellan grupperna har. I normalfallet kan man inte på förhand veta detta och det naturligaste är att använda värdet från two-tailed test. (Windowsversionen levererar bara ett värde för Fisher's exakta test, i skrivande stund lite oklart varför).

Mer information
http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher's_exact_test


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.