Datorprogram: statistikprogram
Denna sida är uppdaterad 2002-01-05

Nedan följer en översikt över olika statistikprogram. Programmen presenteras i bokstavsordning. Någon direkt test och värdering av programmen är inte gjord. Den här sidan innehåller länkar så att du själv skall kunna läsa vidare och bilda dig en egen uppfattning. Känner du till ett program som inte finns med i nedanstående tabell? Skicka ett e-mail till webbmaster.

Om du tidigare inte har någon erfarenhet av statistikprogram är det klokt att välja ett program som andra i din närhet använder. Att kunna fråga när man är osäker är värdefullt.

DALSolution Multivariat analys enligt en modell utvecklad av en rysk matematiker. Programmet är utvecklat av företaget Context Co Ltd (Moskva, Ryssland). Analysen görs på ett annat sätt än med regression/faktoranalys.
Epi-Info Ett statistikprogram som tillverkas och levereras av CDC (Center for disease control) i USA. Programmet finns endast för Pc. Programmet som kan hämtas gratis från internet är ett fullödigt statistikprogram som klarar de flesta behov. Vi räknar med att bygga upp en svensk hemsida för Epi-Info.
JMP Utvecklas av SAS institute (som även tillhandahåller SAS, se nedan). Klarar de flesta analyser. Uppges ha sin styrka i att vara lättanvänt och ha bra grafik.
Minitab Kraftfullt statistikprogram som klarar de flesta analyser.
NSDstat Pro Skapat av "Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)". Syftet med programmet är: "Programmet hjelper deg å systematisere, hente fram og presentere informasjon fra store og kanskje uoversiktlige datasamlinger". Programmet har de flesta basala statistiska funktionerna.
Origin Origin är ett program för efterbehandling av data, analys och presentation av insamlade data. Bland annat finns funktioner som linjär och ickelinjär kurvanpassning till valfri modell, integrering, derivering och utjämning, linjär, polynom och multipel regression, FFT, korrelation och FFT filter med mera. Prisuppgift.
S-Plus Utvecklat av Insightful corporation. Kraftfullt statistikprogram som klarar även ovanliga statistiska metoder. Har funktioner för bland annat bootstrap.
StatXact Ger exakta p-värden istället för approximerade som man normalt får av de flesta statistikprogram. StatXact finns dels som fristående program och dels som en add-in modul till SAS. "Permutation procedures in which the data are repeatedly rearranged (permuted) and the test statistic recalculated lie at the heart of most exact procedures, including those in StatXact and LogXact. Unlike standard procedures, which rely on approximations to the sampling distribution of a statistic, permutation procedures produce exact sampling distributions."
Statgraphics Plus Statistikprogram för datahantering, analys och presentation av data. Består av flera moduler. (**)
SAS Anses av en del som statistikprogrammens Rolls Royce. Kan allt när det handlar om kvantitativa data. SAS har många icke parametriska test (för kvalitativa data) men där ligger inte SAS styrka.
SISS Statistikprogram som utvecklas av ANASYS AB i Älvkarleby. Prisuppgift.
SphinxSurvey Ett program specialdesignat för framtagande av enkäter och analys av insamlade svar. Kan göra såväl statistisk analys som viss kvalitativ analys av fri text som svar på öppna frågor. Kostar £295 - £595 beroende på om man är student eller ej. Köps från SAGE publications software.
SPSS SPSS är ett kraftfullt statistikprogram som finns för flera operativsystem. SPSS har svensk återförsäljare.
Statistica Statistica finns för Windows och MacIntosh. Statistica har svensk återförsäljare.
Statview Statview är ett lättanvänt statistikprogram. Från början utvecklat för MacIntosh. Finns numera även för Pc. Statview har köpts upp av SAS institute. SAS kommer tills vidare att fortsätta tillhandahålla Statview.
WebStat Ett Javabaserat statistikprogram som fungerar på webben. Kan laddas ner och användas off-line tillsammans med din browser (Internet explorer eller Netscape navigator). Tillhandahålles kostnadsfritt.
Winstat Lättanvänt statistikprogram för Windows. Kraftfullt med de flesta statistikfunktionerna (tycks dock sakna logistisk regression). Kräver att Excel finns installerat..

 


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.