Epi Info - Översikt
Denna sida är uppdaterad 2009-07-15

Vad är Epi-Info
Epi-Info är ett internationellt använt statistikprogram som kan:

Leverantör
Epi-Info ges ut av CDC (Center for Disease Control) i USA. Programmet har funnits i många år och eftersom det kan hämtas kostnadsfritt på Internet har det fått stor spridning i världen. Det faktum att det tillhandahålles kostnadsfritt innebär inte att det är ett dåligt program. Tvärtom klarar programmet de flesta förekommande statistiska analyserna, exempelvis:

Gruppjämförelser: Chi-två test (för nominaldata)
  Kruskal-Wallis test, Mann-Whitneys test (för ordinaldata)
  ANOVA, T-test (för kontinuerliga data)
   
Sambandsanalyser: Enkel och multipel linjär regression med definition av dummyvariabler, multipla interaktioner och viktningsvariabler
  Enkel och multipel conditional och unconditional logistisk regression med definition av dummyvariabler, multipla interaktioner och viktningsvariabler
   
Tidsserieanalyser: Kaplan-Meyer kurvor och log rank test
  Cox regression

Version
Senaste stabila versionen av Epi-Info är 3.5.1 (versions datum 2008-08-13) som släpptes 2008-08-18. OBS! Om du kör Windows XP kräver denna version av Epi Info att du har installerat Service Pack 3 för Windows. Detta servicepack med uppdateringar till Windows XP hämtas gratis från http://www.update.microsoft.com. Klicka nedan på "Ta hem och installera Epi-Info" (länk nedan) för mer information.
För mer information om kommande versioner läs om framtiden för Epi Info.

Manual och övningsexempel
Här återfinns en svensk manual till Epi-Info. Om du läser den och sedan gör övningsexemplen kan du tillräckligt för att börja använda Epi-Info. Den här manualen tar (i nuläget) endast upp de grundläggande funktionerna. Det finns en hel del ytterligare funktioner som beskrivs bra i den engelska manual som medföljer Epi-Info programmet.

I. Manual
1. Introduktion till Epi-Info
Historisk bakgrund och kort beskrivning av Epi-Info's moduler
2. Ta hem och installera Epi-Info
Berättar var på Internet du hämtar hem Epi-Info och hur du installerar det.
3. Att navigera i Epi-Info
Beskriver hur du går vidare från Epi-Info's startmeny.
4. Modulen MakeView
Den del av statistikprogrammet som används när man lägger upp inmatningsformulär och databasens struktur
5. Modulen Enter Data
Den del av statistikprogrammet som används för att mata in data
6. Modulen Analyze Data
Den del av statistikprogrammet som används när man analyserar inmatade data. I denna modul körs programkod
7. Analysprogram i modulen Analyze Data för att automatisera databearbetning
Beskriver vad ett analysprogram i modulen Analyze Data är och hur det fungerar. Exempel ges.
a) Exempel: Att räkna fram sumscore och transformering av data
(tranformering av förändring till förbättrad, oförändrad eller försämrad)
b) Exempel: Skapa rangvariabler
c) Exempel: Livskvalitetenkäten SF-36 - Introduktion till beräkningar
d) Exempel: Livskvalitetenkäten SF-36 - Programkod
(exempel på IF-satser, RECODE och att kringgå begränsningen i Epi-Info att kunna ha många IF-satser. Denna sida kan ta lite tid att öppna eftersom den är ganska lång.)
e) Exempel: Summering till en högre datanivå
(slå samman en nivå av data till en högre nivå med färre poster)
f) Exempel: Diverse exempel på programkoder
(procent, percentiler, etc)
g) Beskrivning av de vanligaste kommandona och vad de gör
(beskrivning av hur de vanligaste kommandona fungerar och hur man skriver dem)
8. Att göra grafik med Epi-Info (under konstruktion)
9. Speciella funktioner i Epi-Info
a) Ange vilka värden som tillåts att matas in (under konstruktion)
b) Dubbelinmatning för att minimera inmatningsfel (under konstruktion)
c) Kryptering av data för att öka intrångssäkerheten (under konstruktion)
10. Tilläggsmodulen StatCalc
(För att räkna chi-två, power, skattning av stickprovsstorlek) (under konstruktion)
11. Att kringgå begränsningar och förebygga problem - tips & tricks
II. Övningsexempel
1. Att undersöka effekten av gruppbehandling / rådgivning till överviktiga
2. Att automatisera databearbetningen med analysprogram
3. Räkna ut power (styrka) och stickprovsstorlek.

Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.