Kalkylator
Denna sida är uppdaterad 2002-09-20

Här finns några olika kalkylatorer (miniräknare) för att räkna fram stickprovsstorlek eller styrkan (power) av undersökningen. De olika kalkylatorerna är gjorda för att passa i olika situationer. Teorin bakom beräkning av stickprovsstorlek och en undersöknings styrka hittar du på en annan sida.

Nedanstående kalkylatorer fungerar bara om du har en browser som kan tolka JavaScript (Netscape/Explorer version 2 eller högre).

Signifikansanalys
Klicka här för att få en förklaring över olika typer av variabler En grupp Två grupper
Variabler med kontinuerliga data eller ordinaldata Medel/median för en grupp jämförs med ett fixt värde (t.ex. 0) Medel/median för två oberoende grupper jämförs

Dikotoma variabler (proportioner/andelar)

Andelen för en grupp jämförs med en förutbestämd andel Andelar för två oberoende grupper jämförs

Ovanstående kalkylatorer är gjorda av Rollin F. Brant, biostatistiker på Department of Community Health Sciences vid universitetet i Calgary. Svensk översättning och tillägg av exempel är gjord av undertecknad efter tillstånd från upphovsmannen.

Ovanstående kalkylatorer klarar de flesta behov. Det finns andra situationer där man behöver använda andra kalkylatorer. Exempel på sådana situationer är:

Du hittar kalkylatorer för fler situationer på UCLA's Power Calculator.

Ansvar
Informationen på denna webbplats får läsas fritt utan kostnad. Vi tar inte ekonomiskt / juridiskt ansvar för konsekvenser av eventuella fel eller brister i informationen. Skulle det visa sig att någon av kalkylatorerna räknar fel tar ansvariga för denna webbplats inget ekonomiskt / juridiskt ansvar. Ansvaret ligger helt hos den som använder kalkylatorerna.


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.