Wilhelm Dilthey
Denna sida är uppdaterad 2006-12-17

Den här webbsidan är under konstruktion

Wilhelm Dilthey

Wilhelm Dilthey (1833-1911)

Mot slutet av 1800-talet fortsatte Wilhelm Dilthey (1833-1911) arbetet med att försöka göra hermeneutiken accepterad inom det traditionella forskarsamhället. Han framförde idén att det finns en grundläggande olikhet mellan natur- och humanvetenskap. Med uttalandet ”naturen förklarar vi, själslivet förstår vi” ville Dilthey tydliggöra att naturvetenskap och humanvetenskap vilar på olika kunskapsteoretiska grunder.

 

 

 

 

 

Referenser


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.