Immanuel Kant
Denna sida är uppdaterad 2007-07-07

Den här webbsidan är under konstruktion

0025_B03.jpg (4605 bytes)
Immanuel Kant (1724-1804

Immanuel Kant (1724-1804) växte upp i Königsberg (nuvarande Kaliningrad). Vid 16 års ålder började han studera på stadens universitet. Han studerade filosofi, bland annat Leibniz och andra rationalister. Vid 45 års ålder blev han professor. Han tog stort intryck av Hume's tankegångar och insåg att det problem Hume presenterade var allvarligt. Efter elva års intensivt funderande publicerade han 1781 boken Kritik av det rena förnuftet. Boken, som numera anses vara en av de viktigaste filosofiska skrifterna, var 800 sidor lång, på tyska och synnerligen svårläst. Boken blev inte förstådd av samtiden. Kant förstod detta och gav 1783 ut boken Prolegomena vilken kan sägas vara en lightversion av den föregående tunga boken. De kommande åren publicerade han flera böcker. 1797-1798 publicerade han en reviderad version av Kritik av det rena förnuftet. Den reviderade versionen fick titeln Kritik av det praktiska förnuftet.
    Kant försökte förena det bästa från rationalism och empirism gav vetenskapen en fast grund genom en vetenskapsfilosofisk modell där en av grundidéerna var att verkligheten som vi uppfattar den delvis är en produkt av oss själva. Det kanske finns en objektiv verklighet men den vet vi inte så mycket om. Det vi upplever är en bearbetad produkt. Därav följer att det vi studerar med vår vetenskap är den upplevda verkligheten, inte en hypotetisk objektiv verklighet som existerar oberoende av varje observatör. Vi kan erfara fenomenet men inte tingen i sig. Kant's tankar är det första embryot till det som senare utvecklas till humanvetenskap (se längre fram). Läs mer om Immanuel Kant på:
The Philosophy Net
Nationalencyklopedien
Svenska Wikipedia
Engelska Wikipedia

Referenser


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.