Friedrich Schleiermacher
Denna sida är uppdaterad 2006-12-17

Den här webbsidan är under konstruktion

I början av 1800-talet, i skuggan av den framväxande positivismen, introducerade den tyske teologen Friedrich Schleiermacher (1768-1834) den första modellen för systematisk tolkning av texter. Han försökte skapa ett fast tolkningssystem med höga anspråk på säkerhet..

Referenser


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.