SF-36
Denna sida är uppdaterad 2003-06-03

Syfte
Mäta fysisk och psykisk hälsa. Förändringar över tid kan ses genom att jämföra upprepade mätningar.

Målgrupp:
Befolkning i allmänhet eller olika patientgrupper. Används på många olika patientgrupper. Utvecklat för åldrarna 14 år och uppåt.

Användning:
Lämplig för självadministrering (den undersökte fyller i själv) men kan också användas som mall vid intervju.

Mätområden:
SF-36 innehåller 36 frågor som mäter hälsan efter åtta olika skalor:

  1. Fysiskt funktionsförmåga (PF)

  2. Rollfunktion - fysiska begränsningar (RP)

  3. Smärta (BP)

  4. Allmän hälsa (GH)

  5. Vitalitet (VT)

  6. Social funktion (SF)

  7. Rollfunktion - känslomässiga begränsningar (RE)

  8. Psykiskt välbefinnande (MH).

Poängsättning
Man kan erhålla delpoäng i var och en av ovan nämnda mätområden/skalor samt poäng för fysisk och mental hälsa enligt en algoritm.

Svensk översättning:
Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg.
E-post: healthcare.research@medicine.gu.se
SF-36 kan laddas ner direkt från: http://wwwhost.gu.se/hcresearch.

Svensk kontaktperson
Se ovan.

Referenser:
(Det finns många referenser om SF-36. Några av dem kommer att anges här vid ett senare tillfälle)

Länkar:
Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska universitetssjukhuset.
SF-36 Svenska hemsida
SF-36 internationella hemsida

Övrigt:
SF-36 har anpassats och standardiserats inom ramen för International Quality of Life Assessment (IQOLA). Målsättningen är att resultat från olika länder skall vara jämförbara.


Denna webbsida är författad av
Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare

Åter till Huvudmenyn