Frihetsgrader inom statistiken
Denna sida är uppdaterad 2002-01-05

(Denna sida är inte färdig. Den är under konstruktion och kommer att kompletteras.)

Vad är egentligen frihetsgrader?
(Ej klart)

I allmänhet är antalet frihetsgrader stickprovsstorleken minus antalet skattade variabler.

Specialfall - analys av varians
Vid analys av varians finns en frihetsgrad mellan grupper. Den är antal grupper minus ett. I sammanhanget analys av varians talar man även om frihetsgrad inom grupper vilket är antalet individer i alla grupperna minus antalet grupper.

Specialfall - tabeller med dikotoma (binära) data
I en tabell med dikotoma data (Chi-square-test eller McNemars test) är antalet frihetsgrader:

df = (r-1) x (k-1)
vilket förstås som:
antalet frihetsgrader = (antalet rader - 1) multiplicerat med (antalet kolumner -1)

I en tabell med två rader och två kolumner (den klassiska fyrfältstabellen) är antalet frihetsgrader (2-1) x (2-1) = 1 x 1 = 1.


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.