Att skriva en projektplan
Denna sida är uppdaterad 2009-07-07

(Titta gärna på vår engelska uppdaterade sida: Science-Network.TV om "Writing a project plan (study protocol)".)

En studie/projekt innebär en tidsbegränsad insats. Efter att studien/projektet är över vill man veta om det man gjorde var så bra att det bör fortsätta som en del i den ordinarie verksamheten. Om så är fallet måste man kanske ta medel från en annan del av verksamheten. Olika behov i verksamheten ställs då mot varandra. För att kunna göra dessa ställningstaganden behöver det man gör kunna utvärderas. Största delen av utvärderingen görs innan man har börjat, d.v.s. i planeringen som du nu håller på med.

(Detta dokument beskriver skriftlig redovisning av ett projekt innan data är insamlat. Skriftlig redovisning när data är insamlade och analyserade beskrivs i annat dokument.)

Varför en projektplan?
Det finns två huvudskäl till att noga skriva ner en projektplan:

Här är några råd om vad du bör tänka på och vad som bör ingå i en studieplan/projektplan. Kom ihåg att det är förnuftigt att skaffa sig en bra handledare så tidigt som möjligt. Helst redan innan man har skrivit färdigt studieplanen/projektplanen. Klicka i nedanstående tabell för att läsa mer.

Mer information om att skriva projektplan:
Forskningsprocessen

Sätter in skrivandet av en projektplanen i ett sammanhang. Beskriver de viktigaste punkterna som bör finnas med i en projektplan.

Mall

En mall för att skriva en projektplan. Beskriver vilka rubriker som bör finnas och vad som bör stå under respektive rubrik.

Vanliga fel

Ger exempel på vanliga fel som ofta ses i projektplaner. En del tips på alternativa formuleringar ges.

Exempel

Flera exempel på projektplaner med kvantitativ respektive kvalitativ ansats.

  (Du kommer direkt till denna sida på webbadressen: www.projektplan.nu)


Denna webbsida är författad av
Doc. Ronny Gunnarsson
Distriktsläkare/Familjeläkare

Läs om regler för ansvar och copyright som gäller för denna webbsida.